ŘECKÉ VLAJKY OBDOBÍ 1453 - 1821

 

25. BŘEZEN - STÁTNÍ SVÁTEK ŘECKA

25. březen je v Řecku dnem volna. Tento den má pro Řeky dvojí význam. Je to náboženský a státní svátek.

Církevním svátkem je svátek Zvěstování Boží rodičky a národním svátkem je proto, že v tento den roku1821 bylo zahájeno řecké povstání proti osmanské nadvládě.

Před tímto povstáním bylo Řecko v otroctví po dobu 386 let , tedy od roku 1453 do roku 1821.

Toto období bylo pro Řecko obdobím temna. Téměř ve všech oblastech lidského žití neexistovala svoboda. Neexistovala možnost vzdělávání, náboženská svoboda byla minimální, lidé museli platit daně a museli žít ve stínu utlačovatele.

V tomto období osmanské nadvlády si však Osmané nedokázali podrobit řeckého ducha. Za neustálého nebezpečí řečtí kněží vyučovali v tajných školách.

Řekové nikdy nezapomněli na svou minulost a na své předky, protože starobylé památky byly vždy v jejich blízkosti, aby jim připomínaly jejich historické dědictví.

Řekové, jako obchodníci a loďaři přicházeli do kontaktu s evropským způsobem života a  viděli tak rozdíl mezi svými životy a životem v demokratických zemích Evropy. Později řecké loďstvo sehrálo velmi důležitou roli v povstání.

Před povstáním bylo mnoho malých vzpour skupin zlodějů a hříšníků, kteří se ukrývali v horách , kde je Turci nemohli vyhledat a zajmout. Tyto výboje nebyly sice moc úspěšné, ale vytvořily problém zažehly plamen povstání v srdcích Řeků.

Datum povstání nebylo náhodné. 25. března také slavíme Zvěstování Pany Marie. Křesťanství mělo vždy velký význam pro Řeky. Víra v boha byl jeden z důvodů, který udržel řeckého ducha nezotročeného. Povstání započalo v den Zvěstování Boží rodičky s nadějí, že Svatá Pana Marie pomůže Řekům  v boji za svobodu a že bude ochraňovat řecký lid.

Řekové dokázali shromáždit ozbrojené síly a zorganizovat útoky. Bylo upuštěno od taktiky malých výpadů zlodějů a hříšníků a jejich místo nahradily opravdové boje. Loďstvo zásobovalo armádu. Řekové bojovali meči, puškami a děly.

Povstání trvalo osm let, tedy od roku 1821 do roku 1829. První město, které bylo osvobozeno byla Tripolis. Tento první úspěch naplnil srdce lidí odvahou a sebevědomím a pomohl jim, aby úspěšně pokračovali ve svém boji.

Přesto, že všichni bojovali hrdinně, stojí za to, abychom se zmínili o hlavních postavách, kteří sehráli důležitou úlohu. Jsou to Theodoros Kolokotronis, Papaflesas, Makrigianis, Konstantinos Kanaris, Laskarina Bubulina, Manto Mavrogenous a mnozí další. Řekové, žijící v zahraničí jako např. Korais, Ypsilantis, Kapodistrias a také helénofilové, jako Lord Byron taktéž podpořili a byli oporou řeckého povstání.

Přestože se v počátku povstání žádný stát nezajímal o tento řecký boj za svobodu, později se Rusko, Anglie a Francie rozhodli pro pomoc Řecku. Jejich pomoc měla ve vývoji řeckého povstání velký význam.

25. březen je den, který nesmíme zapomenout. Dlužíme svobodu a nezávislost lidem, kteří hrdinně bojovali proti turecké tyranii. Každý rok se v každé řecké škole tento svátek slaví. Žáci jsou oděni do tradičních krojů, tancují tradiční lidové tance, přednášejí básně a hrají divadelní představení. Řecká vlajka, jejíž poselství je navždy vetknuto do její podoby ( devět pruhů symbolizuje devět slabik památeční věty „Ελευθερία ή θάνατος“ – „Svoboda nebo smrt“) vlaje na městských budovách a na domech obyvatel města.

V průběhu svaté mše Zvěstování Pany Marie se všichni modlí za hrdiny roku 1821. Na jedné z hlavních ulic každého města se uskutečňuje slavnostní průvod žáků, skautů a ozbrojených sil.

Zdroj: přeloženo z řeckých serverů