VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ČESKÉ REPUBLICE
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

KONFERENCE AŘO - 31. březen 2007

31. března 2007 proběhla v Krnově konference AŘO V ČR. Zástupci všech řeckých obcí v ČR se sešli, aby dle programu vyslechli výroční zprávu a zrávu o hospodaření za rok 2006. V únoru 2007 byl zvolen výbor pro přípravu a realizaci oslav 60. výročí příchodu Řeků do České republiky. Předseda AŘO přednesl plán činnosti na rok 2007, z jednotlivých řeckých obcí vystoupili předsedové, nebo jejich zástupci a pozvali veřejnost na významné akce, které pořádají. Výbor pro organizaci oslav 60. výročí přednesl plánovaný program, který bude do data oslav ještě doplňován a harmonizován. Dále pan Christos Bialas poděkoval veřejně manželům Osladilovým za práci pro výuku novořečtiny. Předseda šumperské řecké obce sdělil program akce Setkání seniorů 2007 - Těchonín. V rámci konference byly do jednotlivých řeckých obcí a řeckých škol dodány knihy a učebnice, zaslané řeckou vládou. 

26. března 2007 se v prostorech  Strahovského kláštera konala recepce k významnému dni Řecka, ke státnímu svátku 25. březen - osvobození od turecké nadvlády.  Všechny pozvané hosty osobně přivítal velvyslanec Řecka v České republice pan Vasilios Ikosipentarchos a manželé Ireotisovi ( pan Ireotis je atašé v ČR ). Naše redakce byla u této významné události a přinesla fotografie z recepce. Rozhovory byly v uvolněné atmosféře a nejčastější věta toho dne byla ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

26 Μαρτίου 2007 , στο πανέμορφο χώρο της Μονής του Στραγοβ πραγματοποιήθηκε δεξίωση για την εθνική μας γιορτή  25 Μαρτίου. Όλους τους καλεσμένους καλοσόρισε πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Τσέχικη δημοκρατία κύριος Βασίλειος Εικοσιπένταρχος, επίσης και πολλές άλλες σημαντικές προσωπικότητες. Το συντακτικό γραφείο ήτανε παρόν για να σας φέρει φωτογραφίες από το γεγονός αυτό. Η ατμόσφερα ήτανε ευχάριστη και η πιο συχνή πρόταση εκεινης  ημέρας ήτανε ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ! Να τα έχουμε τότε!